Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Beiratkozás

ÓVODAI BEIRATKOZÁS - ÚJ IDŐPONT: ÁPRILIS 15
Új ímél cím a felvételi kérelmek beküldésére: beiratkozas.kozpontiovi@gmail.com

Tájékoztatjuk a szülőket, hogy a vészhelyzetre való tekintettel, az emberi erőforrások miniszterének 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata értelmében a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozások eljárásrendje megváltozott.

A határozat alapján az óvodai felvételi eljárást a kötelező felvételt biztosító óvodáknak – a felvételi körzetükbe tartozó gyermekek tekintetében – legkésőbb 2020. április 21-éig le kell bonyolítaniuk.

A Balassagyarmati Központi Óvoda és tagintézményei felvételi körzete Balassagyarmat, Ipolyszög és Patvarc települések közigazgatási területére terjed ki. A Balassagyarmaton, Ipolyszögön és Patvarcon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, óvodaköteles korú (2020. augusztus 31. napjáig 3. életévüket betöltő) gyermekek számára tehát az intézmény a 2020/2021. nevelési évben óvodai férőhelyet biztosít.

Ugyanakkor a tagóvodák közötti feladatmegosztás érdekében tisztelettel arra kérjük az érintett gyermekek szüleit, hogy a város honlapjáról április 1-től letölthető ”Óvodai felvétel iránti kérelem” űrlap kitöltésével és prioritás szerint két tagóvoda megjelölésével informálják a Központi Óvoda vezetőjét, hogy a gyermek mely feladatellátási helyre történő felvételét kezdeményezik. A gyermekek felvételéről az óvoda 2020. április 30-áig írásban értesíti a szülőt.

A személyes kontaktus elkerülése érdekében kérjük, hogy a felvételi kérelmeket a Központi Óvoda postmaster@kozpontiovoda.t-online.hu email címére küldjék el legkésőbb 2020. április 15-éig. Kizárólag abban az esetben, ha az elektronikus adattovábbításra a szülőnek nincs lehetősége, az űrlap a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal épületének előterében elhelyezett kérelemgyűjtő ládába is bedobható. Az óvodai beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermekek első óvodai nevelésének napján kerül majd sor. Az óvodai felvételi eljárásrenddel kapcsolatos kérdésekkel, kérem, forduljanak Knyazoviczkiné Rutai Gabriella óvodavezetőhöz a 06-35-300-122, illetve a 20/777-9678 telefonszámon.

Kérjük a szülőktől a 2020. április 15-ei határidő pontos betartását!

Kapcsolat

Balassagyarmati Központi Óvoda Patvarci Hársfavirág Tagóvoda
2668 Patvarc, Gyarmati út 48.

Óvodavezető: Knyazoviczkiné Rutai Gabriella

Tagóvoda-vezető: Majoros Zsoltné

Telefon:
+36 35 302 102

E-mail:
ovodapatvarc@freemail.hu

Nyitvatartás:
Hétfő-Péntek:
6.45 - 16.45

Intézményi védőnő: Csábi Károlyné

Intézményi orvos: Dr. Bevelagva Gabriela

Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat:
Rubik Réka

Logopédus: Bagyal Anett

Fejlesztőpedagógus:

Gyermekvédelmi felelős: Fábri Jánosné