Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Bemutatkozás

A Balassagyarmati Központi Óvoda hét tagintézmény összevonásával 2005-ben jött létre. Ebből kettő tagintézmény vidéken, Patvarcon és Ipolyszögön működik. Az összevonás után minden tagintézmény megtartotta sajátos arculatát. A Patvarci Hársfavirág Tagóvoda „részben önállóan gazdálkodó… pénzügyi, gazdasági feladatait a Balassagyarmati Polgármesteri Hivatal látja el.” (Alapító Okirat 2005.)
 Az óvoda jól felszerelt, új építésű, minden igényt kielégítő intézmény. A feltételek teljes mértékben adottak az óvodás korosztály személyiségfejlesztéséhez. Nevelési alapelvünkben nagy szerepet játszik a nyugodt, biztonságos légkör megteremtése és ez által a gyermek harmónikus személyiségfejlesztése. Munkánk során a játék elsődlegességét figyelembe véve építünk a gyermekek már meglévő ismereteire és az újabb tapasztalatszerző  megismerési folyamatokat ennek megfelelően alakítjuk. Testi, értelmi, kommunikációs, szociális képességeiket adottságaikhoz, életkori sajátosságaikhoz mérten fejlesztjük.Tevékenységeinket a négy évszak köré tervezzük. Komplex kezdeményezéseket tartunk, melyek egymásra épülnek. Az IKT eszközök megismerésére is lehetőséget biztosítunk, hiszen a mai felgyorsult digitális fejlődés mindezt szükségessé teszi. Természetesen fejlesztő tartalmú játékokkal és előre megtervezett időtartamban. A kezdeményezések színes kiegészítője egy-egy témához kapcsolódó, önállóan készített ppt, videó megtekintése.
 A helyi arculatunk tudatos formálásában központi helyen szerepel a környezettudatos nevelés, a palóc kultúra és a néphagyományok megismerése. A Tájház közelsége lehetőséget nyújt arra, hogy betekintést kapjunk a paraszti kultúra világába. Olyan projekteket, programokat szervezünk, ahol a kultúrtörténeti értékek felelevenednek pl. Mihály nap, Márton nap, Kenyér napja, Karácsony, Farsang, Kiszézés, Húsvét. A környezettudatos nevelés erősítése érdekében folyamatosan gondozzuk kiskertünk növényeit, megfigyeljük a fejlődésüket; megismerjük a falu adottságait; lehetőség szerint próbálunk betekintést nyerni a városi programokra is.
  Az egészséges életmódra nevelés során tudatosítjuk a gyermekekben az egészségmegőrzés, a helyes életvitel (megfelelő táplálkozás, rendszeres mozgás) szükségességét. Odafigyelünk testi- és lelki egészségvédelmükre egyaránt.
Szoros kapcsolatot ápolunk a szülőkkel, családokkal. Folyamatosan megbeszéljük a gyermekeket érintő kéréseket, problémákat, elképzeléseket; a kompromisszumos megoldásokra törekszünk.Aktívan részt vállalnak az óvodai tevékenységekben pl. programokba, való bekapcsolódás, tevékenységek előkészítése.
 A gyermekek érdekeit előtérbe helyezve külső szakemberekkel is felvesszük a kapcsolatot pl. Pedagógiai Szakszolgálat szakemberei, Család-és Gyermekjóléti Szolgálat szakemberei, gyermekorvos, védőnő.
 Törekszünk a nevelési feladatok ellátása során a hátrányok csökkentésére, az esélyegyenlőség megteremtésére, a differenciálás segítségével az egyének közötti eltérések fejlesztésére, az iskolára való felkészülés megvalósítására, a tehetséges gyermekek gondozására.
 

Kapcsolat

Balassagyarmati Központi Óvoda Patvarci Hársfavirág Tagóvoda
2668 Patvarc, Gyarmati út 48.

Óvodavezető: Knyazoviczkiné Rutai Gabriella

Tagóvoda-vezető: Majoros Zsoltné

Telefon:
+36 35 302 102

E-mail:
ovodapatvarc@freemail.hu

Nyitvatartás:
Hétfő-Péntek:
6.45 - 16.45

Intézményi védőnő: Csábi Károlyné

Intézményi orvos: Dr. Bevelagva Gabriela

Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat: Rubik Réka

Logopédus: Bagyal Anett

Fejlesztőpedagógus: 

Gyermekvédelmi felelős: Fábri Jánosné